سامانه الکترونیکی شوراها و تشکیلات کارگری

به سامانه فلان وابسته به فلان جا خوش آمدید، توضیحات مختصری در این قسمت نمایش داده می‌شود و توضیحات کامل از لینک‌های زیر در دسترس خواهد بود

مراحل تشکیل شورای اسلامی کار

درخواست تشکیل شورا

جهت درخواست تشکیل شورای اسلامی کار توسط هیئت مؤسس بر روی کلید ادامه کلید کنید

ادامه

هیئت تشخیص صلاحیت

جهت اعلام نامزدی در انتخابات شورای تشحیص صلاحیت بر روی کلید ادامه کلیک کنید

ادامه

اعلام نامزدی در انتخابات

جهت اعلام نامزدی در انتخابات شورای کارگری بر روی کلید ادامه کلیک کنید

ادامه